Lovisa grundtrygghetscentral informerar

Lovisa hälsocentrals öppethållningstider ändras från och med 18.4.2020

Brådskande mottagningen på Lovisa hälsocentral har öppet vardagar klockan 8-18. Öppethållningstiden på veckoslut och helger ändras från och med 18.4.2020 så, att mottagningen är öppen lördagar och söndagar klockan 9-13.

Övriga tider Jourhjälp 116 117, nödnummer 112.

Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand tfn 019 505 1300. Tidsbeställningen stänger en timme före stängningsdags.