Ledningsgruppen i Lappträsk kommun följer coronasituationen dagligen

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun sammanträdde den 23.3.2020 och diskuterade bland annat:

På sitt möte på fredagen gav kommunstyrelsen kommundirektören särskilda befogenheter på grund av exceptionella omständigheter.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att ge särskilda befogenheter till tjänstemän i händelse av störningar under normala omständigheter och under exceptionella omständigheter, enligt följande:

  • som ett undantag från befogenheterna i förvaltningsstadgan i Lappträsk kommun, har kommundirektören kommunstyrelsens befogenhet att säkerställa grundläggande tjänster och att normalisera störningar när det gäller att samordna åtgärder mellan sektorerna, fördelning av ekonomiska resurser eller personalresurser eller något annat beslut som krävs för att hantera störning.
  • Denna beslutanderätt tas i bruk i Lappträsk kommun på grund av störningar som orsakas av coronaviruset och under exceptionella omständigheter som fastställts av regeringen. – Kommundirektören fattar beslut inom de befogenheter som hon tilldelats under störningen och undantagstillståndet, i ledningsgruppen för förslag av medlem i ledningsgruppen eller sakkunnig som deltar i ledningsgruppens möte.
  • Det förs ett pm över besluten som sedan rapporteras via e-post åt fullmäktige. Kommunstyrelsen fattar separat beslut om att specialbefogenheterna upphör.

Sammarbetsförhandlingarna börjar på onsdag

  • Samarbetskommittén inleder samarbetsförhandlingar den 25.3.2020. Permitteringar kan börja redan tidigare på grund av exceptionella omständigheter. För så många som möjligt försöker man hitta riktiga, ersättande jobb. Vi kommer att utreda personalbehovet och vilken kompetens personalen inom småbarnsfostran har. Insatser kommer också att göras för att utreda behovet av arbetskraft inom ”samarbetsföretaget”.
  • Det har preliminärt beräknats vilka effekter corona skulle ha ekonomiskt. I Lappträsk skulle effekten vara ungefär 710 000 euro, vilket motsvarar ca 2 procentenheter av inkomstskatten. För att klara denna situation är ett starkt stöd från staten viktigt för att kompensera ökningen av utgifterna och minskningen av intäkter. Staten har tillsvidare inte avgett någon avgörande information om detta, sade kommundirektören.

För de kostnader som förorsakats av corona har en separat produktkod upprättats i bokföringen.

Fredagen den 20.3.2020 luckrade regeringen upp sin tidigare politik för att låta elever i klass 1-3 delta i närundervisning, även om föräldrarna inte är så kallad ”krispersonal”. I Lappträsk ökade detta inte antalet barn i närundervisning. Föräldrar uppmuntras att fortsättningsvis hålla sina barn hemma, om det är möjligt. Antalet barn i småbarnsfostran har sjunkit till ca en fjärdedel.

Coronavirussituationen försvårar särskilt affärsverksamheten inom servicebranschen. Tekniska direktören fattar beslut om eventuella hyresminskningar för de av kommunen ägda affärslokalerna på basis av ansökan.

De pågående projekten i kommunen granskades. Inga nya projekt kommer att påbörjas och många av de projekt som redan erhållit finansiering skjuts upp till augusti. Övriga projekt kommer att genomföras som planerat eller så kommer det att ansökas om förlängning för genomförandet av projekten.

Ledningsgruppen sammanträder dagligen, nästa gång tisdagen den 24.3.2020

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun