Lediga tjänster/TEKNISK DIREKTÖR

LAPPTRÄSK KOMMUN

Söker till tjänsteförhållande som är i kraft tillsvidare en ny

TEKNISK DIREKTÖR

Tekniska sektorn i kommunen sköter om och ansvarar för kommunens samhällsteknik, fastighetsfunktioner och kollektivtrafik så, att man för kommuninvånarna kan garantera ett fungerande, trivsamt och tryggt samhälle.

Tekniska direktören leder tekniska sektorn och är medlem av kommunens ledningsgrupp. Till tekniska sektorn hör bl.a. förvaltning, vattentjänst, nybygge, fastighetsunderhåll, avfallshantering, underhåll av kommunens infrastruktur, väg- och trafikärenden, planläggning, försäkringar och försäljning av tjänster. Tekniska direktören fungerar som disponent i kommunens fastigheter. Tekniska direktören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden.

Tjänsten besätts snarast möjligt.

Vi förutsätter
– för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen (eller tidigare teknikerexamen)
– kunskap om tekniska sektorn
– praktisk erfarenhet av ledarskap

Vi värdesätter
– erfarenhet från kommunala sektorn
– kunskaper i båda inhemska språken

Ansökningarna riktas till kommunstyrelsen i Lappträsk under adress, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK, märk kuvertet med ”Teknisk direktör”. Ansökningarna ska vara oss till handa senast onsdagen 13.8.2014 kl. 16.00.

Lön i enlighet med avtal för tekniska sektorn. Sökanden kan ange löneanspråk. Övriga förmåner i enlighet med avtalet för tekniska sektorn. Prövotiden är 4 månader.

På frågor angående tjänsten som teknisk direktör svarar under tiden 14.7–16.7.2014 kommundirektör Tiina Heikka tfn 044-720 8686, under tiden 17.7-3.8.2014 kommunstyrelsens ordförande Ulla Onnila tfn 050 490 9623 och efter 4.8.2014 kommunsekreterare Susanne Sjöblom tfn (019) 510 8631.

Du kan bekanta dig med Lappträsk kommun på www.lappträsk.fi.

Lappträsk 14.7.2014
Kommunstyrelsen