Lappträsk läkarmottagning från och med 29.11.2010

 

Det har ordnats ersättande utrymmen i Lappträsk, så läkarmottagningen flyttar från och med 29.11.2010 till Lappträsk servicehem, Fredsbyvägen 1 A 11. Tidsbeställning sker per telefon (019) 505 1560. Recept förnyas på mottagningen eller via apoteket.

Hälsovårdares mottagning, tandvård och laboratoriets provtagning fungerar som tidigare med tidsbeställning i Lappträsk hälsogård.

 

Lovisa grundtrygghetscentral
Sten Frondén
grundtrygghetsdirektör