Lappträsk kommuns 450-jubileumsårets logotävling

Lappträsk kommun grundades år 1575. År 2025 firar kommunen sin 450-åriga historia. Firandet börjar redan vid årsskiftet 2024–2025.

Som en del av förberedelserna inför jubileumsåret ordnar Lappträsk kommun en öppen designtävling för att ta fram en logotyp för kommunens 450-årsjubileum. Tävlingen är öppen för alla.

Logotypen fungerar som visuell identifierare, imageskapare och identifierare av kommunens jubileumsår. Den används i kommunens dokument, på webbplatser, i kommunikation i sociala medier, annan elektronisk och tryckt kommunikation samt i eventuella jubileumsprodukter och kommunala gåvor.

Tekniska och innehållsmässiga krav på logotypen:

 • Logotypen ska innehålla texten: Lapinjärvi | Lappträsk (kommunens officiella stavning) samt 450 (kommunens ålder)
  eller 1575 (grundår).
 • Logotypen kan vara på finska och svenska separat (två olika logotyper som tävlingsbidrag) eller så kan båda språken vara i samma logotyp (en tvåspråkig logotyp som tävlingsbidrag).
 • Logotypen ska fungera i både elektronisk och tryckt form, eventuellt i färg (om sådan finns), gråskala och svartvitt. Det måste vara möjligt att minska och förstora den för olika användningsområden.

Den vinnande logotypen levereras i alla nödvändiga format (Jpg, png, pdf, vektoriserad, etc.), i alla nödvändiga färger och lämplig för alla användningsområden inom både tryckt och elektronisk kommunikation och produkter.

Logotypen ska återspegla Lappträsk kommun.

Tävlingsbidrag:

Bidraget ska innehålla följande:

 1. Logotypen i sin helhet på finska och svenska eller tvåspråkig och
 2. Namnet på tävlingsbidraget, som också fungerar som bidragsgivarens pseudonym.

Beroende på logotypens färg presenteras pappersposten på antingen ett vitt eller svart A4- ark. Den elektroniska versionen sparas på en vit eller svart bakgrund i antingen jpeg- eller pdf-format.

Arbetsgruppen för Lappträsk 450 år, som fungerar som tävlingens preliminära jury, behandlar tävlingsbidragen utan att känna till deltagarnas identitet. Av denna anledning läggs namnet på logotypförslaget till i tävlingsbidraget, vilket också fungerar som Lappträsk kommun bidragsgivarens pseudonym. Bildnings- och välfärdsnämnden behandlar logotypförslaget från arbetsgruppen Lappträsk 450 år och fattar det faktiska beslutet.

Bidragen måste lämnas in inom tidsfristen antingen till:

 • Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk (pappersversioner) eller
 • Bifogas till e-postadress kunta@lapinjarvi.fi .
 • Bidrag som skickas in per post måste åtföljas av ett kuvert med bidragets namn ovanpå och innehållande deltagarens namn och kontaktuppgifter. Bidrag som skickas via epost måste säkerställa att deltagarens identitet inte avslöjas för väljarna innan
  vinnaren utses.

Vinnaren av logotypen samtycker till att deras namn publiceras när resultaten av tävlingen tillkännages. Designaren ska överlåta all upphovsrätt till logotypen till kommunen.

Tidtabell

 • Tävlingstiden börjar 28.3.2024
 • Tävlingstiden går ut 30.4.2024 kl. 12.00
 • Tävlingens resultat publiceras 17.6.2024 på kommunens webbplats www.lapinjarvi.fi och därefter i kommunens övriga informationskanaler. Vinnaren meddelas personligen.

Belöning

Kommunen betalar vinnaren av logotyptävlingen 500 euro. Kommunen får använda vinnarens namn i sin kommunikation.

Mer information om:

Bildnings- och välfärdsdirektör Pia Kokko

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi