Lappträsk kommun uppdaterar sin strategi

Lappträsk kommun har påbörjat arbetet med att uppdatera sin strategi. Målet med denna uppdatering är att förbättra kommunens strategi för att bättre möta lokala behov och utmaningar.

Inbjudan till anbud, som är öppen fram till den 31 januari, inkluderar tydliga kriterier för valet av konsult. Konsulten förväntas leda processen för att utforma kommunens strategi, vilket innefattar flera steg såsom en inledande möte med kommunen, schemaläggning och planering samt genomförande av workshops för kommunfullmäktige.

Vi planerar också att involvera invånare, företagare, föreningar och personal i skapandet av strategin.

Den preliminära tidtabellen för strategiuppdatering är följande:

  1. Val av konsult i kommunstyrelsen i februari 2024.
  2. Workshops för kommunfullmäktige (2 sessioner) under våren 2024.
  3. Involvering av invånare, företagare, föreningar och personal under våren 2024.
  4. Godkännandeprocesser av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i början av hösten 2024.

Vi ser fram emot att ta emot förslag. Uppdateringen av strategin är en avgörande del av kommunens framtidsplanering och utveckling.

Inbjudan till anbud (PDF) [endast på finska]