Lappträsk kommun stöder busstrafik mellan Lappträsk och Borgå från den 1 januari 2019

Kommunstyrelsen i Lappträsk har beslutat att stöda busstjänster mellan Lappträsk och Borgå från början av året. Lappträsk, Lovisa, Borgå och Nylands NTM-central finansierar trafiken under våren 2019. Bussen trafikeras av Oy Kaj Forsblom Ab. Kontraktet är gjort till 2 juni 2019. Under våren granskas användningen av bussturerna och funderas på fortsatta lösningar för att säkerställa transportförbindelserna på lång sikt.

Morgon (M-F)

Från Borgå till Lappträsk kl. 6:30 (i Lappträsk kl. 7:15, Kirkonkylän koulu).

Från Lappträsk till Borgå ​​kl. 7:15 (Kirkonkylän koulu) vid Borgå busstation kl. 8:00.

Eftermiddag (M-F)

Två turer från Borgå till Lappträsk på eftermiddagen. Den första turen från Borgå kl. 15:15 (Lappträsk kl. 16:00) och kl. 16:50 (Lappträsk kl. 17:35).

Från Lappträsk till Borgå kl. 16:00 (i Borgå kl. 16:45).

Savonlinja har också meddelat att två förbindelser mellan Kouvola och Helsingfors kommer att returneras. Tidtabellerna finns på Matkahuoltos webbplats.