Lappträsk kommun söker personal till småbarnsfostran från 1.8.2012

  • BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE (arbete i finskspråkig grupp)
  • BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE (arbete i svenskspråkig grupp)
  • BARNSKÖTARE/NÄRVÅRDARE, KOMPLETTERANDE DAGVÅRD FÖR FÖRSKOLEBARN deltidsarbete ca 25h/vecka (tvåspråkig grupp)
  • SPECIALBARNTRÄDGÅRDSLÄRARE

Tjänster för småbarnsfostran i Lappträsk kommun söker två barnträdgårdslärare samt en barnskötare/närvårdare ordinarie från 1.8.2012, specialbarnträdgårdsläraren anställs från 1.10.2012.

Behörighetskraven är kompetens enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005). Innan valet fastställs bör den som väljs uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd samt ett registerutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Specialbarnträdgårdsläraren bör ha goda kunskaper i både svenska och finska.

Lönesättningen fastställs enligt AKTA. Vi iakttar en prövotid på fyra månader.

 

Tilläggsuppgifter fås av bildningsdirektör Jaana Härmävaara, tel.040-5561 109, jaana.harmavaara(a)lapinjarvi.fi samt chefen för småbarnsfostran Maria Johansson, tel. 050-5203 949, maria.johansson(a)lapinjarvi.fi

Ansökningen sänds till Bildningsnämnden/ Bildningsdirektör Jaana Härmävaara, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk senast 7.6.2012 kl. 12.00.