Lappträsk kommun söker klasslärare

Bildningsväsendet i Lappträsk kommun lediganslår tjänsten som klasslärare i Kapellby skola fr.o.m. 1.8.2014 att besättas som ordinarie. Vi värdesätter goda kunskaper i växelverkan samt prov på framgångsrik utveckling av skolan. På våren 2014 väljs även bland skolans ordinarie lärarkår en skolföreståndare och sökanden har möjlighet att visa sitt intresse även för denna uppgift.

Av sökanden förutsätts behörighetsvillkor i enlighet med Förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998 § 4). Den till tjänsten valda ska förete ett utdrag ur brottsregistret enligt Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

(504/2002). Dessutom ska den valda före mottagande av tjänsten förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten besätts med sex månaders prövotid.

Ansökningstiden går ut 4.4.2014 kl. 12.00. Skriftliga ansökningar jämte meritförteckning samt kopior av behörighetsbevis lämnas in under adress: Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Märk kuvertet: klasslärare.

Tilläggsuppgifter ger: tf. skolföreståndare Jenni Lindström, tfn 050 3395 901.

Lappträsk 12.3.2014

Direktören för bildningsväsendet