Lappträsk kommun söker en vikarie för uppgiften som kommunikations- och näringslivssekreterare för tiden 1.9.2022-28.2.2023.

Kom till östra Nylands pärla och utveckla livskraften och näringslivet i en föregångarkommun.

Lappträsk kommun söker en vikarie för uppgiften som

kommunikations- och näringslivssekreterare för tiden 1.9.2022-28.2.2023.

Att utveckla näringslivet är för dej en hjärtesak och du har iver och inspiration för arbete. Du är aktiv och lätt att bemöta. Vi värdesätter i första hand ett aktivt handlingssätt. Arbetet sker i företag och gemenskaper tillsammans med människor.

Du arbetar tillsammans med kommundirektören som länk mellan företagarna och kommunen samt  mellan företagare. Du hjälper befintliga företagare i bl.a. finansierings-, marknadsförings-, tomtärenden samt ärenden gällande affärslokaler. I ditt arbete marknadsför du Lappträsk även som etaberlingskommun för företag och ansvarar bl.a. för uppdateringen av hemsidorna gällande näringsliv samt tomtutbud.

Du kan kommunicera muntligt och skriftligt på ett tydligt vardagsspråk, åtminstone på finska och svenska. Du är inte bunden vid rutiner utan kan utnyttja en liten marknadsföringsbudget på bästa sätt för kommunen. Du är bekant med olika kommunikationskanaler, inklusive sociala medier, och du är kreativ då du organiserar evenemang eller skriver blogginlägg.

Formellt behörighetskrav är lämplig utbildning och arbetserfarenhet inom motsvarande branscher. Vi är en tvåspråkig kommun, så användning av de båda inhemska språken är till fördel vid skötseln av uppgiften. Övriga språkkunskaper anses som ett positivt tillägg.

Lön enligt AKTA.

Ansökningar ombeds sändas in via Kuntarekry senast 1.8.2022 klockan 12.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kommunikations-och-naringslivssekreterare-454427-1/

Kommundirektör Jarkko Sorvanto ger tilläggsinformation, 044 720 8655 eller jarkko.sorvanto@lapinjarvi.fi

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Man kan bekanta sig med Lappträsk kommun på adressen www.lapinjarvi.fi