Lappträsk kommun söker en servicechef för äldreomsorgen

Vi söker en servicechef inom äldreomsorgen i tjänsteställning. Människoorienterade Lappträsk har Lovisa, Borgå och Kouvola som grannkommuner. Vi söker en innovativ sjukskötare specialiserad inom äldreomsorgen .

Vi erbjuder en möjlighet att utveckla människoorienterad service för äldre personer i Finlands första människoorienterade kommun. Som servicechef för äldreomsorgen är din uppgift att utveckla primär omvårdnad, frivilligverksamhet och egenvård i Lappträsk samt vara förman. Arbetet kräver förmåga till självständigt arbete, team- och nätverkskunnighet samt god kommunikationsförmåga. Vi väntar att du är sakkunnig och har ett ivrigt grepp om arbetet samt är intresserad av att utveckla ditt egna arbete och arbetsgemenskapen.

Behörighetsvillkor för uppgifterna är lämplig yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området som beskrivs i lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården(272/2005)§6 eller motsvarande utbildning på institutnivå (socionom, geronom, socialhandledare. Vi ser som fördel utbildning inom hälsovården.

Vi förutsätter att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Vi förutsätter arbetserfarenhet av vårdarbete inom äldreomsorgen i att upprätthålla handlingskraften och goda kunskaper i ADB.

Lön enligt AKTA och vi följer 6 månaders prövotid. Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.

Tilläggsuppgifter:

Heidi Räihä, välfärdsdirektör puh 050 432 6228.

Ansökningarna skickas per epost till adress: kunta@lapinjarvi.fi, med rubrik ”Servicechef inom äldreomsorgen” senast 18.04.2017 klo 12.00.