Lappträsk kommun söker en PROJEKTARBETARE (80%) till projektet Lyckan

Kom till östra Nylands pärla och utveckla ett innovations- och inspirationshub till landsbygden

Lappträsk kommun söker en PROJEKTARBETARE (80%) till projektet Lyckan

Du är en kommunikationsexpert som kan kommunicera och påverka även med en liten budget. Du har erfarenhet av projektkommunikation och en vilja att utveckla möjligheter på landsbygden. Du vet hur man samlar ihop och bearbetar information på ett insiktsfullt sätt. Du är lätt att bemöta och aktiv. Vi uppskattar ett aktivt arbetssätt. Arbetet sker i företag och i gemenskaper tillsammans med människor.

I projektet Lyckan utvecklas ett nytt koncept för en innovations- och inspirationscentral på landsbygden. Inom projektet kommer Finlands första Lyckan att etableras i Lappträsk. Lappträsk kommun är den huvudsakliga genomföraren av ERUF -projektet. Andra projektpartners är Laurea, Haaga-Helia, Häme och LAB yrkeshögskolor. Den totala budgeten för projektet är cirka 690 000 euro.

Projektarbetaren utarbetar projektets kommunikationsplan, underhåller projektets kommunikationskanaler, ansvarar av att skapa och underhålla webbplatser och innehålls i de olika kommunikationskanalerna i samarbete med projektchefen och de andra projektdeltagarna. Projektarbetaren ansvarar för projektkommunikation i samarbete med projektchefen. Projektarbetaren ansvarar för att koppla ihop de arbetslösa och missgynnade med Lyckan -konceptet.

I Lappträsk satsas särskilt på utvecklande av företagsverksamhet. Vi gör vår kommun människoorienterad och vill även erbjuda individuella tjänster åt företag. Vi har tid för människor och drömmar. Framtiden görs i Lappträsk.

Formella behörighetskrav inkluderar lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet / bevis på kommunikationskunskaper och landsbygdsutveckling. Vi värdesätter projektkunnande. Vi är en tvåspråkig kommun, så att kunna arbeta på de båda inhemska språken är väsentligt för att kunna sköta arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna kan utföras delvis på distans.

Arbetstiden är 80 %  av den totala arbetstiden, som är 36,25 h. Lön enligt AKTA och finansieringsbeslutet.

Arbetet inleds så snabbt som möjligt och tar slut den 31.8.2023 enligt avtal.

Ansökningstiden går ut 7.9.2021 kl. 12. Ansökningarna lämnas in elektroniskt. Länk till kuntarekry https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/projektarbetare-379694-1/

Prövotid på 4 månader tillämpas.

Tilläggsuppgifter ger kommundirektör Tiina Heikka, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi .

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Man kan bekanta sig med Lappträsk kommun på adressen www.lapinjarvi.fi .