Lappträsk kommun söker en kosthålls- och städchef

Lappträsk kommun söker en kosthålls- och städchef

Lappträsk kommun har tre tillredningskök och två utdelningskök. Dessutom har kommunen två egna städare och hyrd städservice. Uppgiften omfattar administrativa uppgifter bl.a. planering och ansvarande av ekonomin, planering av arbetsskift, planering av matsedel samt upphandlingar. Uppgiften omfattar även vikarierande i kommunens i olika kök enligt behov. För städningens del hör till uppgiften anbudsförfarenden samt övervakande av kvaliteten på rengöringsarbetet. Från och med hösten 2020 kommer mängden praktiskt köksarbete att öka i jämförelse med nuläget. Då blir förhållandet mellan administrativt och praktiskt arbete ungefär lika stort.

Den som väljs för uppdraget förväntas ha erfarenhet av ledarskap och lämplig utbildning (t.ex. restonom, storkökschef). Arbetet kräver förmåga till självständigt arbete och grundläggande datorkunskaper. Utvecklingen av branschen sker tillsammans med per-sonalen och kunderna. Språkkunskaper i svenska är till fördel i arbetet, men är inte en förutsättning. Uppgiften kräver användning av egen bil.

Intervjuerna hålls 20-21 maj och tekniska nämnden tar beslut i ärendet på sitt möte den 22.5.2019.

 

SÖK: https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/ruoka-ja-siivouspalveluvastaava-tiimivastaava-230149/?r=1