Lappträsk kommun söker ekonomiplanerare i ordinarie tjänsteförhållande

Ekonomiplaneraren svarar för bl.a.kontakterna med tjänsteleverantörer av ekonomitjänster utanför kommunen, uppställande av bokslut, beredning av budget och ekonomiplan, ekonomisk uppföljning och planering, ordnande av koncernövervakning tillsammans med kommundirektören, uppföljning av indrivningen, uppställande av upphandlingsanvisningar, avskrivningsplaner, fakturerings- och indrivningsanvisningar, underredovisnings- och inkasseringsanvisningar och eventuella andra anvisningar i anslutning till ekonomin

Av ekonomiplaneraren förutsätts lämplig utbildning samt kännedom on kommunalekonomi och bokföring. Vi värdesätter kunskaper i båda inhemska språken. Den sökande kan ange löneanspråk..  I tjänsten följs villkor enligt AKTA. Vi erjuder möjighet att utveckla människoorienterad service.

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats.

Ansökningarna skall sändas under adressen Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk (kuvertet märkt ”ekonomiplanerare”) eller per e-post kunta@lapinjarvi.fi

Ansökningarna skall vara oss tillhanda senast onsdag 3.8.2017 kl. 12. Tjänsten besätts så snart som möjligt.

På frågor gällande tjänsten som ekonomiplanerare svarar kommundirektör Tiina Heikka, tfn 044-720 8686 under tiden 16.-26.6.2017 samt 31.7.-3.8.2017.

Du kan bekanta dig med Lappträsk kommun på vår webb-plats www.lapptrask.fi .

KOMMUNSTYRELSEN I LAPPTRÄSK