Lappträsk kommun säljer skogsfastighet

Lappträsk kommun säljer den i Ingermansby by av Lappträsk kommun belägna ca. 9 ha stora skogsfastigehten Mäntymäki 8:53 enligt anbud. Karta över området finns här.

 

Tilläggsuppgifter om bl a skogsvärderingen ger ansvarig landsbygdsombudsman Sam Vickholm, e-post förnamn.efternamn(at)loviisa.fi eller tfn 040 521 8128.

Anbuden sänds i slutet kuvert till Lappträsk kommun, kommunstyrelsen, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Kuvertet märks ”Mäntymäki”. Anbuden bör vara kommunstyrelsen till handa senast 1.11.2011 kl. 16. Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta anbuden.

Kommunstyrelsen i Lappträsk 19.9.2011

www.lapptrask.fi .