Lappträsk kommun ber om anbud för tillredande av lunch till daghemmet Trolldalen

Daghemmets lunch levereras för närvarande från ålderdomshemmets kök, men ålderdomshemmet stängs ungefär vid årsskiftet eller senast i början av år 2021 och daghemmets lunch kan inte längre tillredas i kommunens lokaler.

Du kan lämna ett anbud genom länken: Hankintailmoitukset