Lampan tänds! Delaktighet, dialog och demokratin främjas genom ett gemensamt projekt bland de små biblioteken

Demokratin är en kritisk del av det finländska samhället precis som biblioteken, som spelar en viktig roll i arbetet med att främja demokratin. LAMPPU är ett gemensamt projekt för biblioteken i Lappträsk, Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila. Inom projektet skapas modellen för hur de små biblioteken kan främja demokrati. Namnet Lamppu kommer från den första bokstaven i samarbetskommunernas namn. Samtidigt symboliserar det att det finns kraft i att arbeta tillsammans! Men vad kan det egentligen innebära att främja demokrati i biblioteket? 

– Det kan vara väldigt små handlingar, till exempel att uppmuntra till en öppen men uppskattande och respektfull diskussion i sociala medier, reflekterar Jaana Laaksonen som började som koordinator för projektet i augusti. Att främja demokrati i biblioteket kan också vara att främja samhällsdialogen: Genom att ordna beslutsfattarträffar på biblioteket eller barnens mjukisdjurval under kommunalvalet, kan man föra beslutsfattande och beslutsfattare närmare kommuninvånarna.  

Samarbete och samskapande är ledstjärnan av projektet. Tillsammans med bibliotekspersonalen funderar vi på vilken typ av verksamhet skulle passa just i det egna biblioteket. Sedan börjar man prova och förundras tillsammans. Anne Vilminko från Mörskom kommuns bibliotek är entusiastisk över projektet:  

– Tillsammans kan vi planera modeller som skulle annars vara omöjligt att genomföra i ett mindre bibliotek som sysselsätter en person, så som den här. Anssi Myhrman från biblioteket i Pukkila är inne på samma linje:  

– Det är trevligt att kunna genomföra evenemang under temat demokrati och med låg tröskel. Till exempel ur skolsamarbetets synvinkel är biblioteket är en fantastisk plats! Genom att bjuda in skolgrupper till evenemangen kan vi öka delaktighet. 

I bästa fall kan biblioteket skapa broar mellan kommuninvånare och beslutsfattare och uppmuntra kommuninvånare till samhällspåverkan. Kommuninvånare kan delta i genomförandet av projektet till exempel genom att delta i evenemang och ge feedback och önskemål. 

Biblioteken in Finland har en lagstadgad uppgift att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet 

– Utöver evenemangen innebär det också till exempel att varje kommun ska ha bibliotekstjänster, och att bibliotekets samling ska vara mångsidig. Biblioteket är öppet för alla, icke-diskriminerande och alla evenemang är kostnadsfria, påpekar chefen för Lappträsk bibliotek Hanna Lindroos. 

Flera bibliotek inom projektet Lamppu har redan genomfört olika workshops, föreläsningsserier och evenemang. Målet med projektet är också att utveckla, utöka och befästa det demokratiarbete som biblioteken gör. En metodguide kommer att utarbetas utifrån de modeller som tagits fram under projektet. Biblioteken kan använda metodguiden som ett verktyg efter projektet är avslutat. 

 – Det här underlättar vardagen på biblioteket. Med hjälp av en projektkoordinator kan de piloterade verksamhetsmetoderna förfinas till verktyg som passar oss, jublar Marianne Lindblad, chefen för Borgnäs bibliotek.  

Projekten genomförs med hjälp av ett Specialunderstöd för utveckling av allmänna bibliotek som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare, beviljat av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  Målet med understödet är att påverka på den samhälleliga demokratiutvecklingen genom att förbättra medborgarnas möjligheter att påverka. 

Tilläggsuppgifter: Jaana Laaksonen | Projektkoordinator | jaana.laaksonen@lapijarvi.fi |  044 493 8602