Lamppu syttyy! Pienten kirjastojen yhteishankkeella edistetään osallisuutta, vuoropuhelua ja demokratiaa

Demokratia on kriittinen osa suomalaista yhteiskuntaa aivan kuten kirjastotkin, joilla on merkittävä rooli demokratian edistämistyössä. LAMPPU on Lapinjärven, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kirjastojen yhteishanke, jossa luodaan pienille kirjastoille keinoja demokratian edistämiseen. Nimi LAMPPU syntyi yhteistyökuntien alkukirjaimista.  Samalla se symboloi sitä, että yhdessä tekemisessä on virtaa! Mutta mitä demokratian edistäminen kirjastossa voi oikein tarkoittaa? 

Se voi olla hyvinkin pieniä tekoja, kuten rohkaisemista avoimeen, mutta arvostavaan ja toisia kunnioittavaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa, pohtii elokuussa hankkeen koordinaattorina aloittanut Jaana Laaksonen.  Demokratian edistäminen kirjastossa voi olla myös yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistämistä: Esimerkiksi päättäjätreffit kirjastossa tai lasten pehmoleluvaalit kuntavaalien aikaan tuovat päätöksentekoa ja päättäjiä lähemmäs kuntalaisia. 

Hankkeen johtotähtenä on yhdessä tekeminen ja yhteiskehittäminen. Yhdessä kirjastojen henkilökunnan kanssa mietitään, millainen toiminta sopisi juuri omaan kirjastoon. Sitten lähdetään kokeilemaan ja ihmettelemään. Myrskylän kirjaston Anne Vilminko on innoissaan hankkeesta:  

Yhdessä pääsemme suunnittelemaan malleja, joiden toteuttaminen tällaisessa pienemmässä, yhden työntekijän kirjastossa ei muuten olisi mahdollista. Samoilla linjoilla on myös Anssi Myhrman Pukkilan kirjastosta:  

– On mukava päästä toteuttamaan matalan kynnyksen tapahtumia demokratian edistämisen kattoteeman alla: Kirjasto on mainio paikka vaikkapa kouluyhteistyön näkökulmasta. Kutsumalla kouluryhmät tapahtumiin voimme edistää osallisuutta. 

Parhaimmillaan kirjasto voi luoda siltoja kuntalaisten ja päättäjien välille sekä rohkaista kuntalaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen äärelle.  Kuntalaiset pääsevätkin osallistumaan hankkeen toteutukseen esimerkiksi osallistumalla tapahtumiin sekä antamalla niistä palautetta ja jatkotoiveita. 

Suomessa kirjastoilla on lakisääteinen tehtävä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Se tarkoittaa tapahtumien lisäksi myös esimerkiksi sitä, että jokaisesta kunnasta tulee löytyä kirjastopalvelut, ja että kirjaston kokoelman tulee olla monipuolinen. Kirjasto on kaikille avoin, syrjimätön ja kaikki sen tapahtumat ovat pääsymaksuttomia, muistuttaa Lapinjärven kirjaston johtaja Hanna Lindroos.  

Monet Lamppu-hankkeen kirjastot ovatkin jo toteuttaneet erilaisia työpajoja, luentosarjoja ja tapahtumia. Hankkeen tavoitteena on kehittää, laajentaa ja vakiinnuttaa kirjastojen tekemää demokratiatyötä. Hankkeen aikana kehitetyistä malleista laaditaan menetelmäopas, jota kirjastot voivat hyödyntää demokratiatyössä hankkeen loputtua.

– Tämä helpottaa kirjaston arkea. Hankekoordinaattorin avulla pilotoidut toimintatavat saadaan hiottua valmiiksi, juuri meille sopiviksi työkaluiksi, kertoo kirjastotoimenjohtaja Marianne Lindblad Pornaisista. 

Hanke toteutetaan Etelä-Suomen aluehallinnon Erityisavustuksella yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina. Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen demokratiakehitykseen parantamalla kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Lisätiedot: Jaana Laaksonen | Hankekoordinaattori | jaana.laaksonen@lapijarvi.fi  puh. 044 493 8602