Laga kraft för detaljplanen i Korsbro

Fullmäktige har genom sitt beslut 20.4.2022 § 7 godkänt ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbro.

Fullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsdomstolen.

Helsingfors förvaltningsdomstol har den 5.7.2023 avslagit besvären och inga besvär har lämnats in till högsta förvaltningsdomstolen (lagakraftbevis 1.9.2023).

I och med detta tillkännagivande får ändringen och utvidgningen av detaljplanen för Korsbro, som godkändes av fullmäktige i Lappträsk den 20.4.2022 § 7, laga kraft.

 

27.9.2023

Kommunstyrelsen i Lappträsk