Kymenlaakson Jäte informerar på nätet

Den nya Kymenlaakson Jätes Roskaviesti har delats ut till alla hem. I tidningen hittar du bland annat information om ändringarna i avfallstaxorna och uppdateringen av servicenivån för avfallshantering, som Kymmene avfallsnämnd fattar beslut om den 14.12. Andra ämnen är bland annat avtalen om avfallstransporter som inleds nästa sommar i sju kommuner.

Roskaviesti finns också på nätet på finska och svenska.

Roskaviesti på svenska