KUNGÖRELSE: Utvidgning av Ingermansby företagsområde

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING FRAMLAGDA (MarkByggL 63 §)

Tekniska väsendet i Lappträsk kommun har till påseende program för deltagande och bedömning för utvidgning av Ingermansby företagsområde. Programmet finns till påseende fr.o.m. 21.8.2018 på kommunens webbsida (www.lapptrask.fi/ -> Service -> Byggande och planläggning) under hela planeringsarbetet samt på kommunens anslagstavla Lappträskvägen 20 A t.o.m. 21.9.2018.

Skriftliga åsikter och påminnelser gällande programmen kan lämnas till samservicepunkten senast 21.9.2018 kl. 14.00, per post till adress Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.

Kungörelse
Material