KUNGÖRELSE: Planförslagen för Husulabacken och utvidgning av Ingermansby företagsområde

Tekniska nämnden i Lappträsk kommun framlägger till påseende planförslagen för Husulabackens (tidigare Metla) område och utvidgning av Ingermansby företagsområde. Planförslagen och det relaterade materialet finns framlagt under tiden 29.9.-29.10.2018 i Lappträsk kommungård/samservicepunkt, besöksadress: Lappträskvägen 20 A. Dokumenten finns även tillgängliga på kommunens webb-plats: www.lapinjarvi.fi/se/service/byggande_och_planlaggning
Skriftliga anmärkningar ska senast 29.10.2018 klo 16 lämnas in per e-post till address johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi eller sändas per post till adressen Lappträsk kommun, områdesarkitekt Johanna Hyrkäs, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.
Mer information: områdesarkitekt Johanna Hyrkäs, tel. 044 700 3142, e-post: johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi

Tekniska nämnden i Lappträsk kommun framlägger till påseende planförslagen för Husulabackens (tidigare Metla) område och utvidgning av Ingermansby företagsområde. Planförslagen och det relaterade materialet finns framlagt under tiden 29.9.-29.10.2018 i Lappträsk kommungård/samservicepunkt, besöksadress: Lappträskvägen 20 A. Dokumenten finns även tillgängliga på kommunens webb-plats: www.lapinjarvi.fi/se/service/byggande_och_planlaggning

Skriftliga anmärkningar ska senast 29.10.2018 klo 16 lämnas in per post till adressen Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.