Kungörelse om marktätsansökan

Viiskivi Oy (Markku Kantola) ansöker om tillstånd, av marktäktsmyndighet i Mörskom kommun, för att idka marktäkt på lägenheten Kapsa (504-405-23-169) i Mörskom. Täktområdets areal är 4,0 ha och den ansökta täktmängden är 400 000 m3 under 10 års tid. För området gäller ett miljötillstånd för bergsbrott och krossning. Marktäktstillståndet går ut år 2022.

Ansökningsdokumenten med bilagor finns under tiden 9.9.-18.10.2021 till påseende i elektronisk form www.julkipano.fi.

De personer vars rätt eller förmån saken kan gälla, bereds enligt marktäktslagens 13 § tillfälle att bli hörda. Eventuella skriftliga anmärkningar gentemot ansökningen skall under påseendetiden inlämnas på adressen www.julkipano.fi eller på Byggnads- och miljövårdsnämnden, Askolantie 28, 07500 Askola.

Tilläggsuppgifter om ansökan ger miljövårdssekreterare Laura Haapola, 040 7639 420, fornamn.efternamn@askola.fi

 

Askola 9.9.2021

Byggnads- och miljövårdsnämnden