Kungörelse: Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland samt framtagning av behandlingsplan och miljöredogörelse för översvämningsriskerna

Kungörelse

Förslag till översvämningsrisk i Nyland

Utöver kungörelsen finns följande bakgrundsdokument att se på adressen  www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Förslaget om betydande områden för översvämningsrisker i Nyland samt dokumentet om deltagande, information och hörande under tiden för planeringen finns till påseende 9.4.2018-9.7.2018 på de offentliga anslagstavlorna för alla Nylands kommuner och/eller på kommunernas internet-sidor.