KUNGÖRELSE DETALJPLAN FRAMLAGDA FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MarkByggL 63 §)

Tekniska väsendet i Lappträsk kommun har till påseende Husulabackens (fd. Metlas område) detaljplan för deltagande och bedömning. Hela planeringsarbetet finns till påseende fr.o.m 28.6.2017, på kommunens webbsida på adress www.lapptrask.fi/husulabacken

samt på kommunens anslagstavla Lappträskvägen 20 A t.o.m. 4.8.2017.

Skriftliga åsikter och påminnelser gällande planen kan lämnas till samservicepunkten senast 4.8.2017 kl. 14.00 (stängt under juli månad), per post till adress Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk

Lappträsk 28.6.2017

Tekniska väsendet