Kommunkansliet i Lappträsk är stängt under tiden 4.7-24.7.2011.

Kommunkansliet i Lappträsk är stängt under tiden 4.7-24.7.2011.

Tekniska väsendet dejourerar på tfn 0500 429 859.

Brådskande anmälningar till lantbrukskansliet görs per post.

Kommunkansliet är öppet normalt från måndag 25.7.2011.

Lappträsk 1.7.2011

Kommunstyrelsen i Lappträsk