Kommuninfo om flyktingarbete 7.9.2016 kl. 18.00

FLYKTINGARBETE

Kommuninfo

Tidpunkt: 7.9.2016 kl 18.00

Plats: Lukon maja, Sanatorievägen 76, Lappträsk.

Under våren beslöt kommunfullmäktige att Lappträsk ska delta i mottagandet av kvotflyktingar. Kommunen kommer under år 2016 att ta emot två familjer från Afghanistan, sammanlagt tolv personer. De anländer i september.

Onsdagen 7.9 kl 18.00 hålls info till kommuninvånarna om kvotflyktingarna, i samband med organisationsforumet i Lukon maja.

Martina Lindroos som koordinerar kommunens flyktingarbete är på plats och svarar på frågor. Det går bra att ta kontakt med henne (martina.lindroos@lapinjarvi.fi eller tel. 044-0340631) om du är intresserad av att hjälpa till med förberedelserna inför flyktingarnas ankomst. Till exempel behövs möbler för att inreda deras bostäder.

Du kanske också har idéer för hur vi kan ta med de nya invånarna i de verksamheter som finns på orten och hjälpa dem att känna sig hemma i Lappträsk.

Heidi Juslin-Sandin berättar om det frivilligarbete som bedrivs på olika orter av Finlands Röda Kors för att främja integrationen av flyktingar.

Välkomna! Vänligen meddela till direktören för bildningsväsendet jouni.piippo@lapinjarvi.fi om ni deltar så att vi kan planera serveringen.