Kommunikationsverkets publikation: Lappträsk nionde gällande tillgången till snabbt bredband.

Tillgången till snabbt bredband har fått fart i Finland

 

Tillgången till snabba mobila bredbandsabonnemang med en hastighet på mer än 30 megabit per sekund har förbättrats med cirka 12 procent i Finland under år 2014. Tillgången till abonnemang som genomförts med optisk fiber för det fasta nätet har ökat med cirka 4 procent under samma år. Landskapet Österbotten slår alla andra landskap i tillgången till optiska fiberförbindelser.

 

Kommunikationsverket utredde tillgången till snabba bredbandsabonnemang i slutet av 2014. Av utredningen framgick att området för tillgången till snabba mobila bredbandsabonnemang redan täcker 95 procent av Finlands befolkning.

Den bästa tillgången till optiska fiberförbindelser är i landskapet Österbotten där cirka 65 procent av de stadigvarande bostäderna har tillgång till ett snabbt abonnemang av optisk fiber. Även när man beaktar alla tekniker för det fasta nätet hade Österbotten den bästa tillgången. I fråga om enskilda kommuner har Kaskö i Österbotten, Kumlinge på Åland och Gustavs i Egentliga Finland den bästa tillgången till abonnemang av optisk fiber.

Ungefär 81 procent av de finländska hushållen hade tillgång till ett bredbandsabonnemang på 30 Mbit/s som har genomförts med tekniker i det fasta nätet år 2014. Cirka 53 procent av hushållen hade tillgång till bredbandsabonnemang som har genomförts med med hjälp av ett optiskt fibernät till hemmet eller fastigheten.

Finlands kommuner som har den bästa tillgången till abonnemang av optisk fiber:

1. Kaskö, Kumlinge och Gustavs

4. Utajärvi (BB2015)

5. Rautavaara (BB2015)

6. Larsmo

7. Utsjoki (BB2015)

8. Honkajoki (BB2015)

9. Lappträsk

10. Jakobstad

BB2015 = Kommunen har genomfört projektet Bredband 2015 som delvis får stöd från offentliga medel. De enstaka hushållens tillgång till abonnemang av optisk fiber är över 90 procent i dessa kommuner.

Statligt stöd bidragit till bättre tillgång

Kommunikationsverket hade före slutet av 2014 beviljat cirka 46 miljoner euro i statligt stöd för företag som deltar i projektet Bredband 2015 i syfte att bygga optiska fibernät. De företag som deltagit i projektet har byggt sammanlagt över 14 000 kilometer nytt optiskt fibernät med hjälp av stödet. I synnerhet i glest bebyggda landsbygdskommuner har bredbandsprojektet haft betydande inverkan på förbättrad tillgång till snabbt bredband.

I Europeiska kommissionens digitala agenda har man satt ett mål att ett bredbandsabonnemang på 30 Mbit/s ska vara tillgängligt för alla européer senast år 2020. År 2008 satte Finlands regering ett mål att bredband på 100 Mbit/s ska vara tillgängligt för alla finländare före utgången av år 2015.

Mer information om tillgången till snabba bredbandsnät. 

Mer information om projektet Bredband 2015. 

Ytterligare information:

Kommunikationsmarknadsexpert Tapio Oikarainen, tfn 0295 390 538

Chef för gruppen bredband och media Päivi Peltola-Ojala, tfn 0295 390 539