Kommungården i Lappträsk är stängd mellan tiden 4.-31.7.2022

Tekniska väsendets jour för felanmälning svarar vardagar på numret 044 720 8652 och veckoslutsjour från fredag kl 13.30 till måndag kl 7 vid numret 0400 196 643. Äldreomsorgens servicehandledare Sophia Skarpman svarar vardagar på numret 044 491 4771 (4.7.-17.7.2022). Hemvårdens jour / akuta ärenden på numret 040 658 6174 och hemvårdens team ansvariga på  numret 040 484 6955.

Trevlig sommar!