Kommungården i Lappträsk är stängd mellan tiden 29.6-26.7.2020

Tekniska väsendets jour för felanmälning svarar 29.6-17.7 vid numret 044 720 8652 och 20.7-24.7 vid numret 044 720 8667 och veckoslutsjour från fredag kl 13.30 till måndag kl 7 vid numret 0400 196 643.

Vid behov av hjälp- och vårdtjänster för äldre som bor hemma kan man vara i kontakt med:

Hemvårdens teamledare Vilma Leivonen tel 040 637 8507

Tallmogården och Onni koti, förman Kaarina Lücke tel 040 630 2991

Glad sommar!