Kommungården i Lappträsk är stängd t.o.m. den 10.1.2021

Tekniska väsendets feljour svarar 23.12. på numret 044 720 8652 och 28.12.-31.12.2020 och 4.-5.1.2021 på numret 044 720 8658. Veckoslutsjour från fredag kl 13 till måndag kl 7, också julhelgerna på numret 050 347 7990.

God Jul och Gott Nytt År!