Kommungården i Lappträsk är stängd mellan tiden 2.7-29.7.2018.

Tekniska väsendet jour för felanmälning svara 2.7-19.7.2018 klo 044 720 8658 och 20.7-29.7 vid numret 044 730 8031.  eller veckoslutsjour fredagen från klo 13.30 – måndagar kl. 7.00 vid numret 050 347 7990.

Glad sommar!.