Kommunfullmäktiges möte 16.4.2014 kl. 18.30

 

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 16.4.2014 med början kl. 18.30 i Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är framlagt till påseende tisdagen 22.4.2014 i kommunkansliet kl. 09.00 – 16.00.

Lappträsk 9.4.2014
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.