Kommunfullmäktiges möte 11.4.2012 på Förs.hemmet

 

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 11.4.2012 med början kl. 18.30 i Lappträsk Församlingshem, Lappträskvägen 24 B, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 16.4.2012 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 3.4.2012
Aino Villikka
Kommunfullmäktiges ordf.