Kommunfullmäktige sammanträder 23.1.2013 kl. 18.30

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 23.1.2013 med början kl. 18.30 i Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Listan
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 28.1.2013 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 16.1.2013
Thomas Antas
Kommunstyrelsens ordf.