Kommunfullmäktige sammanträder 14.11.2012, Kapellby skola

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 14.11.2012 med början kl. 18.30 i Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Listan
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 19.11.2012 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 7.11.2012
Aino Villikka
Kommunfullmäktiges ordf.