Kommunfullmäktige sammanträder 13.6.2012 i Valola kl. 18.30

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 13.6.2012 med början kl. 18.30 i ungdomsföreningshuset Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimoböle. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Listan
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 18.6.2012 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 6.6.2012
Aino Villikka

Kommunfullmäktiges ordf.