Kommunfullmäktige 22.1.2014 kl. 18.30 Kapellby skola

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 22.1.2014 med början kl. 18.30 i Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 27.1.2014 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 15.1.2014
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.