Kommunens sommararbetsunderstöd 2020

Kommunens sommararbetsunderstöd kan sökas av företag, föreningar och lantbruksföretagare från Lappträsk t.o.m. den 15.6.2020. Understödets storlek är 170 € per sysselsatt ungdom från Lappträsk. Kommunen har reserverat medel för att underlätta sommarsysselsättningen för 10 ungdomar. Ansökningarna behandlas i den ordning som de riktas till kommunen. Tilläggsuppgifter om villkoren för beviljande av understöd och ansökningsblankett nedan. Den sökande meddelas om möjligheten att erhålla understöd senast den 26.6.2020.

Ansökningsblankett och villkor.