Kommunen ber fastighetsägare kontrollera att det inte finns vattenläckage i fastigheten eller i närmiljön eller om det i terrängen finns något avvikande.

På kommunens område har det funnits många skador på vattennätverket efter den senaste hårda köldperoiden.

Lappträsk kommuns vattenverk

Tel 044 720 8658 Aki Kantele