Kommundirektörens tankar

 

Lappträsk 29.1.2014

Första månaden som kommundirektör i Lappträsk börjar vara till ända. Mycket har hänt och jag har lärt mig mycket om sakfrågorna och människorna i kommunen. Den första månaden har jag haft många trevliga uppgifter och träffar, men dock även utmanande frågor. Under de första arbetsdagarna fick kommundirektören god basinlärning i arbetet inom Lappträsk kommun genom att diskutera med tjänsteinnehavarna, arbetstagarna och ledande förtroendevalda. I och med den strama tidtabellen rycktes jag genast med. Det var mycket att tillägna sig i då jag till exempel besökte daghemmet Trolldalen, enheten för äldreomsorgen och så blev jag orienterad i tekniska väsendet och vattentjänsten.

Organen har redan hunnit ha några möten; ett par kommunstyrelsemöten samt utvecklingskommitténs och fullmäktiges möten. En öppen och diskuterande kultur mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare och gjort ett gott inflytande. Man har redan hunnit fatta många beslut. För kommunens del kan jag lyfta fram nya saker såsom grundande av kommunens egna marknadsförings- och kommunikationsgrupp, som kommunstyrelsen tillsatt 13.1.2014. I stöd av gruppen, som kommunstyrelsens ordförande drar, försöker vi få fart på marknadsföringen av kommunen. Vi tar gärna emot marknadsföringsidéer.

En annan betydande sak är förslaget att i kommunen uppgöra en plan för serviceproduktion och servicenät. Kommunstyrelsen godkände förslaget 27.1.2014. Avsikten är att på fullmäktigenivå dra linjer om på vilket sätt och vilken form av service som kommunen producerar i framtiden samt i vilken fastighet. Att uppgöra en plan ger kvalitet då allt mindre resurser riktas noggrannare och då man satsar på sådana frågor, som för oss kommuninvånarna är viktigare.

Två frågor, som mest sysselsätter kommunens ledande tjänsteinnehavare och likaså kommundirektören, är utredningen om kommunsammanslagningen mellan kommunerna i Östra Nyland och framtiden för Porlammin yläaste ja lukio. Utredningen om kommunsammanslagningen i Östra Nyland har för närvarande beskrivit nuläget och efter mellanrapporten, som blir färdig i februari-mars, börjar man i större utsträckning diskutera hur den nya kommunen, som bildas av sju kommuner, skulle kunna se ut. Sammandrag av all material om utredningen finns på Sibbo kommuns webbplats : www.sipoo.fi och till exempel kommer man att övergripande informera om mellanrapporten.

Utöver ovanstående har Lappträsk kommun beslutat utreda en kommunsammanslagning även med Lovisa stad. Denna utredning utarbetas av en utredare fr.o.m. början av nästa månad. Man har beslutat ta Risto Nieminen som utredare. Han har tidigare varit kommundirektör i Strömfors och sådär i förbifarten sagt lärare i countrydans för undertecknade. Färdigheterna i linedans inverkade dock inte i valet, men de skadar väl ingen heller.

Tjänsteinnehavare, förtroendevalda och öviga aktiva i kommunen har försökt hitta lösningar i situationen kring Porlammin yläaste ja lukio. Eurobeloppen och antalet barn är tråkiga uppgifter, men utredningen om olika alternativ för att hålla kvar Porlammin yläaste ja lukio i den egna kommunen, fortsätter ännu. Tyvärr har tiden redan blivit knapp. Ikväll i Porlom har det reserverats möjlighet till inflytande. I slutet av februari behandlar fullmäktige framtiden för Porlammin yläaste ja lukio. En positiv sak är, att ifall högstadiet och gymnasiet dras in, så är finskspråkiga eleverna i Lappträsk mer än välkomna både till Lovisa och Elimä.

Igår kväll hade kommundirektören sitt första byabesök. Under träffen för byborna i Ingermansby och Rudum rådde en avslappnad diskussionsatmosfär. Det pratades om sakfrågor och ganska mycket annat också. Främst kommer jag ihåg, att man är relativt nöjda med kommunens basservice och man önskade särskilt, att det även i fortsättningen skulle finnas möjlighet att bo på landsbygden och framför allt på glesbygden. Önskan om bl.a. en ishall togs med humor. Jag väntar med intresse på kommande kvällar i byarna. Nästa vecka är Pockar, Lindkoski och Kimoböle i tur. Senare är åtminstone Porlom, Hindersby och Kapellby samt Norrby i tur. Förutom byarna ämnar jag även under de närmaste veckorna åtminstone besöka de största företagen i kommunen samt kommunens enheter.

Dessa några veckor i Lappträsk har bidragit till att jag i mig själv känner igen Lappträsk karaktären. Jag tycker att Lappträsk är en företagsam, arbetande, öppen, trevlig, en aning okonstlad, men humoristisk människa – det vill säga en helt toppentyp. Såsom man igår sa på byaträffen, det bästa här i kommunen är de trevliga människorna.

Det finns hjärterum, men här finns även mycket gemenskap och man bryr sig. Låt oss stöda varann även under svåra tider. Lappträsk andan bor där vi bryr oss om varandra.

Det har känts bra att återvända hem.

God fortsättning på den bistra vintern!

Tiina Heikka