Kommundirektörens morgongröt för företagare 17.5.2017

 

Företagare i Lappträsk

välkommen på morgongröt och för att prata om gemensamma frågor

i Pukaron Paroni, adress: Koivistovägen 2

onsdag 17.5.2017 kl. 7

 

Hälsningar kommundirektören och tf.tekniska direktören