Kom och lyssna på vilka möjligheter du har att delta och få information om planläggningen av skogsområden. Lappträsk, onsdagen 18.3.2019

Finlands skogscentral, Lappträsk kommun, Lovisa stad och Skogsvårdsföreningen Skogsreviret ordnar informationskvällen Planläggningens konsekvenser för skogsbruket och Skogsägaren som part i planläggningen för skogsägare i Nyland.

Vi bjuder in skogsägare i Nyland att delta i en informationskväll inom projektet Skogsbruk och planläggning. Föreläsningen är planerad speciellt med tanke på dem som äger skog i planlagda områden. Planbeteckningarna på skogsområden kan påverka skogsbruket, och markägaren har en viktig roll i planläggningen. Kom och hör vilka möjligheter du har att delta och få information om planläggningen av skogsområden.

Evenemanget är tvåspråkigt.

Tid: 18.3.2019 kl. 18.00–20.30

Plats: Civiltjänstcentralen, auditoriet, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby

Anmäl dig före klockan 16:00 den 14.3.2019. Tillställningen är gratis.

På utbildningen talar Mika Salmi, projektchef för Skogsbruk och planläggning vid Finlands skogscentral, Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka och planeraren Timo Leikas från Lovisa stad.

v  Planläggning och dess olika skeden

v  Planläggningens konsekvenser för skogsbruket

v  Deltagande i planläggningen

v  Hjälp med att delta i planläggningen

 

I projektet försöker vi skapa nytt samarbete och ett ökat samförstånd mellan markanvändningsplanerarna och skogssektorn och skogsägarna i Nyland, under förhållanden med tät bebyggelse och grön skogsnäring. Med rätt kunskap och genom att vara aktiva i rätt tid kan vi undvika konflikter mellan skogsbruket och planeringen av markanvändningen. Läs mer om projektet på vår webbplats.

 

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Mer information:

Mika Salmi

projektchef

mika.salmi(at)skogscentralen.fi

tfn 050 449 4804