Kickans Ladugård utnämnt till årets företag i Lappträsk kommun år 2021

Den mångsidiga mjölkgården Kickans Ladugård är ett familjeföretag som på ett föredömligt sätt utvecklat modern jordbruksproduktion. De senaste åren har företaget modigt satsat och lyft fram utvecklingen av lantbruket i Finland på ett positivt sätt, till exempel genom gårdsbesök. Crista Hällfors är som ung kvinna ett bra exempel på dagens landsbygdsentreprenör. Företaget stödjer också målen för Lappträsk kommuns bioekonomi. Kommunstyrelsen vill också med priset lyfta fram betydelsen av finländsk livsmedelsproduktion i en tid då branschen ofta är föremål för kritik och får negativ feedback.