KAMPANJ OM ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖR VATTENFÖRSÖRJNING

Vatten- och avfallsvattenanslutningarna -50 % 1.1.-31.12.2024.

– under kampanjen är kampanjpriset för vattenanslutning i egnahemshus 1 240 euro (inkl. moms 24 %) för anslutning av avloppsvatten i egnahemshus 1 240 € (inkl. moms 24 %),  Kampanjpriset för vattenanslutning i en industri- och affärsfastighet är 1 796,49 euro (inkl. moms 24 %), Kampanjpriset för avloppsvattenanslutning för industri- och affärsfastigheter är 2 705,83 € (inkl. moms 24 %).