Kallelse till Föreningsforum 28.11 kl. 18.00

FÖRENINGSFORUM

Tid: onsdag 28.11.2018 kl. 18.00

Plats: Hela Byns Arbetsrum

Deltagare: Organisationer och föreningar från Lappträsk, kommunens representanter och förtroendevalda

Program:

I tillställningen diskuteras förenings-, musei- och hembygdsstödens fördelningsgrunder samt ansökningsförfarandet gällande dessa. På basen av kommuninvånarresponsen önskas förnyande av ansökningsförfarandet. I föreningsforumet kommer vi överens om möjlig fortsatt förberedelse.

 

VÄLKOMMEN!

 Pia Aaltonen

direktör för bildningsväsendet

 

Bjudning: smörgås och kaffe/te

 

O.s.a. Meddela vänligen senast 23.11.2018 ert deltagande till nina.welling@lapinjarvi.fi, så vi vet reservera bjudningen.