Invånarna inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden

Lovisa- och lappträskborna har möjlighet att själv boka en tid för drive in-coronaprovtagning i Lovisa från och med onsdag 9.9.2020.

Den nya tjänsten har öppnats på adressen koronabotti.hus.fi/sv där man först väljer hemkommun och sedan svarar på en symptomenkät. Därefter identifierar man sig i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. I början kan tidsbokningstjänsten användas endast av vuxna. Tidsbokning för en annan person, till exempel barn, kan göras under ett senare angett tillfälle.

Avsikten med självbetjäningen är att avveckla långa köer på tidsbokning per telefon. Elektronisk tidsbokning via Klinik Pro fungerar normalt, likasom tidsbokning per telefon.

Bekräftelsen på tidsbokningen skickas per sms till det angivna telefonnumret och därför är det särskilt viktigt att du anger rätt telefonnummer. Också testresultatet meddelas per sms. Om resultatet är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till personen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen.

Resultaten av coronavirustesterna är också synliga på Mina Kanta-sidorna men hur snabbt informationen syns varierar beroende på organisationerna inom hälsovården och kommunerna.

Det är HUS epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som producerat den nya tjänsten.