Information till kommuninvånarna om ändringar i kommunens verksamheter p.g.a. coronaviruset

Lappträsk kommun är beredd på förändringar inom sina verksamheter och stänger vidare verksamheter – Skolorna stängs 18.3.2020 och övergår till distansundervisning

 

Läs hela informationsbrevet här.