Information åt företagare i Lappträsk under koronasituationen

Företagare!

Om korona-situationen har en betydande inverkan på kassaflödet i ditt företag är det mycket viktigt att du reagerar på det så snart som möjligt. Ju snabbare man reagerar, desto troligare kommer företaget också att överleva koronakrisen.

Lappträsk kommun erbjuder gratis rådgivning till lokala företag för att lösa problem orsakade av coronaviruset. Stöd fås från näringssekreteraren och också vid behov fås sakkunnigrådgivning från utvecklingsbolaget Posintra, som hjälper genom att t.ex. brainstorma och genomföra överlevnadsplaner för företag, ansöka om finansiering och skuldrådgivning. Mer detaljerade kontaktinformation i slutet av meddelandet.

Det skulle vara viktigt för företag att redan nu överväga hur de ska upprätthålla sin verksamhet och säkra sin försörjning efter coronakrisen, med den tanken, att den nuvarande situationen kommer att pågå även över sommaren.

Nedan följer en checklista över vad en företagare kan göra just nu, var man ska komma igång och vad som enligt nuvarande uppgifter är under utarbetande. Du kan vara i kontakt för alla åtgärders del om du behöver hjälp eller support.

Den första fasen

 • ta reda på dina aktuella driftskostnader: återbetalningar av lån, skatter, hyror, företagarens pensionsavgifter etc. och förhandla aktivt om betalningsplaner om det behövs och börja aktivt att förhandla om betalningsplaner om det är nödvändigt
   • man kan minska FöPL-inkomsten om arbetesinsatsen minskar, observera ändå FöPL:s inverkan på till exempel sjukdagpenningen
   • man kan söka en minskning (eller t.o.m. upphävning) på förskottsskatten om kassaflödet minskar
   • du kan också ansöka om ett mer flexibelt betalningsarrangemang hos skatteförvaltningen från och med 25.3.
   • bankerna tillhandahåller mer flexibla betalningsvillkor än normalt
 • granska kontrakten och förhandla med avtalspartnerna om kontrakten kan sättas på paus, förhandla om lättnader eller upplösas

Finansiering

 • bankerna beviljar bl.a. rörelsekapitallån på grund av kris med rätt flexibla grunder, kontakta din egen bank vid behov
 • NTM-centralen: företagets utvecklingsbidrag pg.a. marknads- och produktionsstörningar orsakad av coronavirusepidemin
  • beviljas oberoende av företagsform till 1-5 personers företag till två olika ändamål:
   • uppgörande av lägesanalys, max stödbelopp 10 000€. Med understödet kan man ta reda på och planera företagets verksamhet, nya affärsidéer och organisering av produktion/service under pågående coronaepidemins orsakade marknads- och produktionsstörningar och efter den
   • utvecklingsåtgärder, max stödbelopp 100 000 €. Åtgärderna kan vara t.ex. ändring av företagets inriktning, utvecklande av underleverantörsnätet, omorganisering av produktionen, utveckling av produkter och tjänster och stärkande av professionella färdigheter
   • stödet är alltid max. 80 % av det totala kostnaderna, alltså krävs det även egen finansiering
   • ansökan öppnas 31.3.2020 på NTM-centralens webbsida
   • mera information här
 • Business Finland finansiering vid störningar
  • inte för företag med firmanamn eller primärproduktion av jordbruk, beviljas för företag som anställer över 5 personer
   • förhandshanterings finansiering max 10 000 €  för affärsförnyelse och utvecklingsbehov för företaget för att utreda eller planera nya åtgärder (ny verksamhet, underleverantörkedjor, omorganisation av produktionen)
   • utvecklingsfinansiering för störningar i företag max 100 000 € som kan användas till att verkställa kända utvecklingsåtgärder som förbättrar företagets överlevnadsmöjligheter under och efter störningssituation orsakad av corona
  • stödet är alltid max. 80 % av det totala kostnaderna, alltså krävs det även egen finansiering
  • mera information och sökning: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ 
  • NTM-centralen och Business Finland har den 27.3. delat upp uppgifterna så att från och med 31.3. NTM-centralen beviljar stöden åt företag med 1-5 anställda och Business Finland till större företag. Business Finland behandlar och beviljar redan alla inlämnade ansökningar även för småföretag. Samma färetag kan inte söka stöd från båda ställen
 • NTM-centralens utvecklingsfinansiering

Ännu under förberedelse

 •  NTM-centralen: finansiering för ensamföretagare ännu under förberedelse och om den informeras senare
  • UPPDATERING: Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har förberett en finansieringsmodell till ensamföretagare i coronavirussituation. Ensamföretagare kan söka understöd av kommunerna till problem orsakade av corona. Ansökan kommer att öppnas när modell och verkställande detaljer blivit lösta.

Aktuell information hittar du till exempel på Suomen Yrittäjien coronasidor: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Om du har frågor gällande uppehållskostnader under kristiden eller behöver stöd eller rådgivning inom företagsverksamheten, tag modigt kontakt! Vi är här för att hjälpa om det behövs, ingen lämnas ensam!

Näringslivssekreteraren nås bäst vardagar kl. 9-11. Nåringslivssekreteraren kan vid behov ge rådgivning i ovannämnda ärenden eller hänvisa vidare till rätt myndighet.

Tidsbeställning till Posintra 050 597 3887 (vardagar 9-16) eller info@posintra.fi

Näringslivssekreterare

Jonna Nygård, 044-720 8697

jonna.nygard@lapinjarvi.fi