Tiedote lapinjärveläisille yrittäjille koronatilanteessa

Yrittäjä!

Mikäli koronatilanne vaikuttaa merkittävästi yrityksenne kassavirtaan on erittäin tärkeää, että siihen reagoidaan mahdollisimman pian. Mitä nopeammin asioihin tässä tilanteessa tartutaan, siten todennäköisemmin yritys selviytyy hyvin myös koronakriisistä.

Lapinjärven kunta tarjoaa paikallisille yrityksille maksutonta neuvontaa koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Elinkeinosihteerin tuen lisäksi on tarvittaessa saatavilla myös kehitysyhtiö Posintran asiantuntijapalveluita. Posintra avustaa mm. yritysten selviytymissuunnitelmien ideoinnissa ja teossa, rahoitushauissa sekä velkaneuvonnassa. Tarkemmat yhteystiedot viestin lopussa.

Yrityksissä olisi tärkeää jo nyt pohtia, miten yritystoiminnan edellytykset säilytetään ja miten toimeentulo turvataan koronakriisin ohi sillä ajatuksella, että tämänhetkinen tilanne kestää jopa kesän yli.

Ohessa tarkistuslista siitä, mitä yrittäjä voi tällä hetkellä tehdä, mistä lähteä liikkeelle ja mitä on vielä tämänhetkisen tiedon mukaan valmisteilla. Kaikkien toimenpiteiden osalta voit olla yhteydessä mikäli kaipaat apua tai tukea.

Ensivaiheessa

 • selvitä tämänhetkiset juoksevat kulut: lainanlyhennykset, verot, vuokrat, yrittäjän eläkemaksut jne. ja lähde aktiivisesti neuvottelemaan maksusuunnitelmista mikäli se on tarpeen
  • YEL-tuloa voi pienentää työpanoksen vähentyessä, huomioi kuitenkin YEL:in vaikutus esim. sairauspäivärahaan
  • ennakkoverojen määrään voi hakea alennusta suhteessa kassavirtaan (tai jopa poistamista)
  • Verohallinnolta voi hakea myös maksujärjestelyä normaalia joustavammin 25.3. alkaen
  • pankit myöntävät normaalia joustavammin maksuaikaa
 • tarkista sopimukset ja neuvottele sopimuskumppaneiden kanssa, voidaanko sopimuksia laittaa tauolle, sopia huojennuksista tai irtisanoa

Rahoitus

 • pankit myöntävät kriisiperusteisesti mm. käyttöpääomalainoja varsin joustavin ehdoin, tarvittaessa ole yhteydessä omaan pankkiisi
 • ELY-keskus: Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä
   • myönnetään yritysmuodosta riippumatta 1-5 henkilöä työllistäville yrityksille kahteen eri tarkoitukseen:
    • tilanneanalyysin tekeminen, tuen määrä max 10 000 € , avustuksella voidaan selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja ja tuotannon/palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen
    • kehittämistoimenpiteiden tekeminen, tuen määrä max 100 000 €, toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen
    • rahoitus on aina maksimissaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, eli myös omarahoitusosuus vaaditaan
    • haku avautuu 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla
    • lisätietoa täältä
 • Business Finland häiriötilannerahoitus
   • ei toiminimiyrittäjille eikä maatalouden alkutuotantoon, myönnetään yli 5 henkilöä työllistäville yrityksille
    • esiselvitysrahoitus max 10 000 €  liiketoiminnan uudistamis- ja kehitystarpeisiin yritykselle uusien toimenpiteiden (uudet liiketoiminnot, alihankintaketjut, tuotannon uudelleenorganisointi) selvittämiseen tai suunnitteluun
    • kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin max 100 000 € jolla voidaan toteuttaa tunnistettuja kehittämistoimenpiteitä jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen
    • rahoitus on aina maksimissaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, eli myös omarahoitusosuus vaaditaan
   • lisätietoa ja haku: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
   • ELY-keskus ja Business Finland ovat 27.3. selkiyttäneet työnjakoaan niin, että 31.3. alkaen ELY-keskus myöntää tuet 1-5 henkilöä työllistäville yrityksille ja Business Finland tätä suuremmille yrityksille. Business Finland myöntää kuitenkin jo sisään jätetyt hakemukset myös em. jakoa pienemmille yrityksille. Sama yritys ei voi hakea sekä Business Finlandin että Ely-keskuksen tukea
 • ELY-keskuksen kehittämisrahoitukset

Edelleen valmistelussa

 • ELY-keskus:  yksinyrittäjille tarkoitetun rahoituksen valmistelu on käynnissä ja siitä tiedotetaan myöhemmin
  • PÄIVITYS: Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua.

Päivittyvää ajankohtaista tietoa löydät esimerkiksi Suomen Yrittäjien koronasivuilla: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Hae rohkeasti neuvoa ja tukea kaikissa yritystoimintaan ja kriisiajan toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä! Asioita ei tarvitse ratkoa yksin, olemme täällä teitä varten, niin pienissä kuin suuremmissakin pulmissa!

Elinkeinosihteerin tavoittaa parhaiten arkisin klo 9-11. Elinkeinosihteeri neuvoo edellä esitetyissä asioissa tai ohjaa eteenpäin tilanteen mukaan.

Ajanvaraus Posintraan p. 050 597 3887 (arkisin 9-16) tai info@posintra.fi.

elinkeinosihteeri

Jonna Nygård, 044 720 8697

jonna.nygard@lapinjarvi.fi